Slide 2
Finansal
Çözüm Ortağınız

Faktoring Avantajları

Nakit Akışı

Vadeli alacaklar vadeden önce nakde dönüştürülür ve nakit ihtiyacı karşılanır.

Likidite

Elde edilen nakit ile girdi alımları peşin gerçekleştirilir.

Sabit Maliyet

Tercih edilecek finansal modellere göre finansal maliyetler hesaplanır.

Bilanço Sadeliği

Bilançonun aktifinde yer alan vadeli alacaklar nakit varlığa dönüşür.

Rekabet Üstünlüğü

Elde edilen nakit ile müşterilerine vadeli ürün satış olanağı sağlar.

Çözümlerimiz

Finansal özgürlüğünüz için çözümlerimizden faydalanın…

Tahsilat Yönetimi

Vadeli satışlardan oluşan alacakların tahsili, alacakların kayıtları ve takibi şirketimiz tarafından yapılır.

Nakit Yönetimi

Müşteri vadeli alacaklarını faktoring şirketine temlik ederek fatura bedelini vadesinden önce nakit olarak kullanabilir.

Hizmet Verme Fonksiyonu

Alacağı devreden müşterilerimizin bu alacaklarının kayıtlarının tutulması, müşteri adına ihtar ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi ve gerektiğinde icra yolu ile tahsil edilmesi, borçlu istihbaratlarının yapılarak müşterilerimize sunulması faktoring şirketimiz tarafından gerçekleştirilir.

Kredi İstihbaratı Sonucunda İşletmeler;

  • Riski yüksek firmalardan kaçınma olanağı bulur.
  • Müşteri istihbaratı masrafından kurtulur.
Açıklama

Şirket Profili

Ak Faktoring A.Ş.

Alt yapısındaki engin finans tecrübesi ve yatırım alanındaki uzmanlığından aldığı güç ile farklı sektörlerin yanı sıra finans sektörüne de önemli yatırımlar yapmayı planlayan Altınhas Holding, bu hedefe giden yolda ilk adımı Ak Faktoring şirketini satın alarak gerçekleştirmiştir.

Şirket Profili

Faktoring Nedir?

Faktoring, mal ve hizmet satışlarından doğmuş veya doğacak vadeli alacakların temlik yolu ile bir faktoring kuruluşuna devredilmesidir.

Faktoring taraflar;
FAKTOR: Faktoring hizmeti veren kuruluş, Faktoring Şirketidir.
MÜŞTERİ: Faktoring hizmetlerinden yararlanan taraftır.
BORÇLU: Faktoring hizmeti veren kuruluş, Faktoring Şirketidir.

Faktoring Sözlüğü

Aciz

Borçlunun vade gelmesine rağmen borcunu ödeyememesi durumudur.

Aciz Vesikası

Borçlunun kanuni yönden takip edilen alacağı ödemeye yeterli malı bulunmadığına dair İcra Dairesi tarafından verilen resmi belge.

Adat

Faiz hesaplamalarında kullanılan ve borç bakiyenin faize esas gün sayısı ile çarpılıp yüze bölünmesi sonucu bulunan tutar.

Akreditif

Bir bankanın belirli bir miktar ve belirli bir süre için, üçüncü bir kişi lehine, nezdinde kredi açması için yabancı ülkelerdeki muhabir bankaya gönderdiği mektuptur.

Aktif Karlılığın Oranı

Aktiflerde yapılan yatırımın net karlılığını göstermektedir.

Aktifler

Bir şirketin sahip olduğu bütün varlıkları (hazır değerleri, alacakları, stokları, duran varlıkları) ifade eder.

ALTINHAS HOLDING

ALTINHAS HOLDING

Bizimle İletişime Geç